Dane podstawowe

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI
19-500 GOŁDAP
PLAC ZWYCIĘSTWA 14
TELEFON: (87) 615 60 00
FAX: (87) 615 08 00
Strona internetowa: www.goldap.pl
e-mail: pom@goldap.pl
 

 

WYDZIAŁY ORAZ TELEFONY

Punkt Obsługi Mieszkańca 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 615 60 20, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Burmistrz Gołdapi 615 60 00 w. 229, e-mail: tomasz.luto@goldap.pl lub burmistrz@goldap.pl
Zastępca Burmistrza 615 60 00 w. 239, e-mail: jacek.morzy@goldap.pl
Sekretarz gminy Gołdap 615 60 35, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej 615 60 00 w. 230

WYDZIAŁ OŚWIATY, PROMOCJI I ROZWOJU
Kierownik Wydziału 615 60 56, e-mail: ewa.bogdanowicz-kordjak@goldap.pl
Ewidencja działalności gospodarczej 615 60 51
Oświata 615 60 51

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik Wydziału 615 60 34, e-mail: agnieszka.iwanowska@goldap.pl
Biuro Rady Miejskiej 615 60 50
Kadry i Płace 615 60 49
Informatyk 615 60 60

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 615 60 32, e-mail: joanna.labanowska@goldap.pl
Finanse 615 60 31, 615 60 24
Podatki 615 60 26, 615 60 33
Gospodarka odpadami komunalnymi 615 60 43

Wpłaty wszystkich podatków oraz innych należności na nr konta:

38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Wadia do wszystkich przetargów prowadzonych przez Urząd Miejski na nr konta:

89 1020 4724 0000 3602 0007 6463

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za śmieci) na nr konta:

87 1020 4724 0000 3002 0091 3418

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA i NIERUCHOMOŚCI
e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl
Kierownik wydziału, architekt 615 60 40
Ochrona środowiska 615 60 23
Gospodarka gruntami 615 60 41

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Kierownik wydziału 615 60 21
Inwestycje komunalne 615 60 21

RADCA PRAWNY
e-mail: barbara.wozniak@goldap.pl
e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl
615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 615 60 22, e-mail: usc@goldap.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste 615 60 36

STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
615 03 00, 615 60 27

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
615 60 60

PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM i OCHRONY ZDROWIA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099

REFERAT BIURA RADY MIEJSKIEJ
e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
615 60 50

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
615 60 46

RODO
Sebastian Liwak - Inspektor Ochrony Danych w UM w Gołdapi,
kontakt: tel. 697 616 194, e-mail: iod@goldap.pl

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organizator zawiadamia jedną z wymienionych form:
- pisemnie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap;
- na adres e-mail: gzr@goldap.pl;
- telefonicznie - nr tel. 87 615 60 60, 606 942 899;
- za pomocą faksu - nr 87 615 08 00
- bądź ustnie do protokołu, pracownikowi d.s ZK i OC.

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-08-2018 11:06:19