Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek przeciwko grypie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Gołdap w latach 2019-2022"...

Znak: OSS.2600.5.2019 z dnia 11.09.2019 r. 

Zapytanie ofertowe - Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek przeciwko grypie w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Gołdap w latach 2019-2022" finansowanego ze środków Gminy Gołdap

Termin składania ofert: do dnia 17.09.2019 r. do godz. 11:00.

Lista załączników do przetargu

  1. Zapytanie ofertowe z 11.09.2019 r._CCF_000305.pdf
  2. Specyfikacja zamówienia - załącznik nr 1
  3. Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego
  4. Odpowiedź na zapytanie_sprostowanie
  5. Zapytanie ofertowe (po zmianie t.j,)
  6. Informacja z otwarcia ofert z 17.09.2019 r.
  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  8. Zawiadomienie z 02.10.2019 r.
Status przetargu:zakończony
Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 11-09-2019 9:50:19
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 01-10-2019 9:46:04