Zapytanie ofertowe na świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu opinii przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez GKRPA w Gołdapi

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2021 r. 

Lista załączników do przetargu

  1. Zapytanie ofertowe OSS.271.4.2021 z dnia 13.12.2021 r.
  2. Zapytanie ofertowe OSS.271.4.2021 z dnia 13.12.2021 r.
  3. Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
  4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Status przetargu:zakończony
Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 14-12-2021 9:26:43
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 07-01-2022 9:34:01