Komisje Rady

Komisje Rady 2014 - 2018

 

Komisja Rewizyjna

1. Ryszard Wrzosek - Przewodniczący Komisji
2. Jan Steć - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Murzyn
4. Celina Ostrowska
5. Janina Pietrewicz
6. Marian Mioduszewski
7. Kazimierz Kazaniecki

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

1. Władysław Pawłowski – Przewodniczący Komisji
2. Andrzej Dutkowski - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Anna Falińska
4. Wojciech Hołdyński
5. Jan Steć
6. Stanisław Wójtowicz

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi

1. Janina Pietrewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Stanisław Wójtowicz -Wiceprzewodniczący Komisji
3. Anna Falińska
4. Zbigniew Makarewicz
5. Jan Steć
6. Józef Dominiuk
7. Kazimierz Kazaniecki

Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych

1. Józef Wawrzyn - Przewodniczący Komisji
2. Zbigniew Makarewicz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Wioletta Anuszkiewicz
4. Celina Ostrowska
5. Janina Pietrewicz
6. Kazimierz Kazaniecki
7. Andrzej Tobolski

Komisja Ochrony Środowiska, Ochrony Zdrowia i Uzdrowiska

1. Andrzej Murzyn – Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Sadowska - Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Andrzej Dutkowski
4. Zdzisław Janczuk
5. Zofia Syperek
6. Józef Dominiuk

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

1. Wioletta Anuszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Marian Mioduszewski - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Wojciech Hołdyński
4. Zdzisław Janczuk
5. Józef Wawrzyn
6. Ryszard Wrzosek
7. Andrzej Pianka

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 09-11-2017 7:30:44