Regulamin Wynagradzania Pracowników

 

Zarządzenie Nr 716/VI/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 424/XII/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 986/VII/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 135/XII/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 1334/VI/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 255/VI/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Zarządzenie Nr 601/IV/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

/files/files/Zarzadzenie_Nr_902_XII_2020.docx

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 25-03-2014 14:34:30
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 18-12-2020 12:01:55