Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

Zarządzenie wraz z regulaminem.pdf

Zarządzenie Nr 458/XII/2019.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Gołdapi"

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 11-02-2015 14:42:52
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 31-12-2019 14:24:12