Regulamin Pracy

 

Zarządzenie Nr 425/XII/15 Burmistrza Gołdapi z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 622/V/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 622/V/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 24-12-2015 13:23:00
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 11-08-2020 12:39:30