Regulamin Pracy

Zarzadzenie425.pdf - Zarządzenie w/s ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Zarządzenie Nr 622/V/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

/files/files/Zarzadzenie_Nr_622_V_2020.pdf

/files/files/Zarzadzenie_Nr_622_V_2020.docx

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 24-12-2015 13:23:00
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 06-05-2020 11:46:53