Uchwała Nr XLIV/288/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Olecko realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego ...

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLIV_288_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-09-2017 12:47:58