Uchwała Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 137528N na terenie Gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLIV_292_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-09-2017 12:59:53