Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLIV_293_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-09-2017 13:02:05