Uchwała Nr XLV/297/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 

/files/files/Uchwala_XLV_297_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-10-2017 7:29:25