Uchwała Nr XLV/299/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych w gminie Gołdap

 

/files/files/Uchwala_XLV_299_2017.pdf

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2017 r.

/files/files/Rozstrzygniecie_nadzorcze_Woj_Warm_Maz.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 10-10-2017 7:52:21
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 02-11-2017 14:15:24