Uchwała Nr XLVII/303/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017-2032

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLVII_303_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-11-2017 14:04:01