Uchwała Nr XLVII/305/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLVII_305_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-11-2017 14:06:57