Uchwała Nr XLVII/306/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XLIV/291/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLVII_306_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-11-2017 14:08:35