Uchwała Nr XLVII/308/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLVII_308_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-11-2017 14:12:21
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 07-11-2017 14:12:40