Uchwała Nr XLVII/310/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/Uchwala_Nr_XLVII_310_2017.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 07-11-2017 14:15:15