Uchwała Nr XLVIX/312/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2017-2032

 

/files/files/312.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:23:03