Uchwała Nr XLVIX/314/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

/files/files/314.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:27:11