Uchwała Nr XLVIX/315/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

/files/files/315.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:28:38