Uchwała Nr XLVIX/316/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap

 

/files/files/316.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:30:28