Uchwała Nr XLVIX/318/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o. o. w Gołdapi na lata 2018-2020"

 

/files/files/318.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:35:01