Uchwała Nr XLVIX/319/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagodposarowania odpadów

 

/files/files/319.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:42:21