Uchwała Nr XLVIX/322/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaka Kopernika w Gołdapi w ośmioletnią SP Nr 1 z Oddziałami Inte

 

/files/files/322.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:51:59