Uchwała Nr XLVIX/323/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi w ośmioletnią SP Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

/files/files/323.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:54:12