Uchwała Nr XLVIX/325/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SP w Pogorzeli w ośmioletnią SP w Pogorzeli

 

/files/files/325.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 10:58:17