Uchwała Nr XLVIX/326/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ZS w Grabowie, w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia SP im. Michała Kajki w Grabowie oraz Samorządowe Gim

 

/files/files/326.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 11:00:34
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 11-12-2017 11:01:31