Uchwała Nr XLVIX/327/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w ośmioletnią SP Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

 

/files/files/327.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 11:03:10