Uchwała Nr XLVIX/329/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi

 

/files/files/329.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 11-12-2017 11:06:43