Uchwała Nr L/331/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2018 rok

 

/files/files/331.pdf

Uchwała Nr 0102-58/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 luty 2018 r.

/files/files/RIO_I_0105_28_18.pdf

Uchwała Nr 0102-89/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 marca 2018 r.

/files/files/0444_001.pdf

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-161/18 oraz Uchwała Nr RIO.VIII-0120-162/18 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 20 lutego 2018 roku

/files/files/0445_001.pdf

 

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-01-2018 10:04:08
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 28-03-2018 10:34:45