Uchwała Nr L/337/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na 2018 rok

 

/files/files/337.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 15-01-2018 10:32:19