Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołdap na lata 2017-2032"

 

/files/files/Uchwala_Nr_LII_345_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-02-2018 7:40:41