Uchwała Nr LII/348/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkol.

 

/files/files/Uchwala_Nr_LII_348_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-02-2018 7:55:29