Uchwała Nr LII/350/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Bałupiany i utworzenia sołectwa Niedrzwica

 

/files/files/Uchwala_Nr_LII_350_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-02-2018 8:12:47