Uchwała Nr LII/351/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Niedrzwica

 

/files/files/Uchwala_Nr_LII_351_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-02-2018 8:14:15