Uchwała Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uwzględnienia gminy Gołdap w układzie komunikacji kolejowej polski północno - wschodniej

 

/files/files/Uchwala_Nr_LII_352_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 20-02-2018 8:15:46