Uchwała Nr LIII/356/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap

 

/files/files/Uchwala_Nr_LIII_356_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-03-2018 15:25:54