Uchwała Nr LV/359/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_Nr_LV_359_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-04-2018 8:51:48