Uchwała Nr LV/361/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

/files/files/Uchwala_Nr_LV_361_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-04-2018 8:54:54