Uchwała Nr LV/362/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2018 r.

 

/files/files/Uchwala_Nr_LV_362_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-04-2018 8:56:58