Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy

 

/files/files/Uchwala_Nr_LV_363_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-04-2018 8:59:19