Uchwała Nr LVI/367/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr LV/363/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

 

/files/files/Uchwala_Nr_LVI_367_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 13-04-2018 9:26:05