Uchwała Nr LVII/368/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/LVII_368_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-04-2018 10:53:20