Uchwała Nr LVII/371/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gołdap na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

/files/files/LVII_371_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-04-2018 10:56:40