Uchwała Nr LVII/374/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego ...

 

/files/files/LVII_374_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-04-2018 11:01:16