Uchwała Nr LVII/375/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap

 

/files/files/LVII_375_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-04-2018 11:02:51