Uchwała Nr LVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_LVIII_377_2018.pdf

Uchwała Nr 0102-258/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2018 r.

/files/files/Uchwala_Nr_0102_258_18_RIO.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 08-06-2018 12:55:23
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 24-07-2018 8:58:31