Uchwała Nr LX/380/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_380_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 13:58:28