Uchwała Nr LX/381/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2017

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_381_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 13:59:58