Uchwała Nr LX/382/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032

 

/files/files/Uchwala_Nr_LX_382_2018.pdf

Uchwała Nr 0102-308/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 lipca 2018 roku

/files/files/UCHWALA_RIO_LX_382_2018.pdf

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 05-07-2018 14:01:09
Autor edycji: Róża Popławska
Data edycji: 24-08-2018 9:10:10